Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Kolejne spotkanie samorządowców w sprawie Startegii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.

z udziałem Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego- Krzysztofem Strzałkowskim

05 września 2012 r., na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne samorządowców regionu węgrowskiego i wołomińskiego w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego- Krzysztof Strzałkowski, który podkreślał rangę dokumentu będącego nową formułą rozwoju regionalnego, a kształt i zapisy w nim zawarte zdeterminują ścieżki rozwoju całego województwa.

Ostatnie zgromadzenie zaowocowało powołaniem grupy projektowej, w skład której weszły m. in.:     p. Urszula Kalinowska z Urzędu Miasta Łochowa, p. Ewa Ufnal ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz p. Jadwiga Snopkiewicz i p. Anna Piotrowska z Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

Grupa ta bardzo intensywnie pracowała nad stworzeniem wniosku, łączącego wspólne interesy trzech powiatów: węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego. W wyniku współpracy samorządowców oraz sztabu projektowego, powstał projekt pod nazwą „ Dolina Bugu i Liwca perłą turystyczną Mazowsze”. Celem nadrzędnym projektu jest wzrost gospodarczy wschodniego Mazowsza poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego rzek Bugu i Liwca. Celem bezpośrednim natomiast jest stworzenie kompleksowego produktu turystycznego, promującego walory przyrodnicze i kulturowe wspomnianych trzech powiatów.

W realizację projektu zaangażowane będą następujące samorządy:                                                  

Powiat Węgrowski, Powiat Wołomiński, Miasto Węgrów, Gmina Łochów, Gmina Stoczek, Gmina Sadowne, Gmina Liw, Gmina Jadów, Gmina Strachówka, Gmina Tłuszcz, Gmina Dąbrówka, Gmina Klembów, Gmina Wyszków oraz Gmina Korytnica.

Prezentacja projektu zostanie przedstawiona 06 września 2012 r. na posiedzeniu Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Kolejne spotkanie w sprawie Strategii

Autor(rzy) fotografii: Magda Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2012-09-06 12:24:03
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:34
Liczba wyświetleń:1403