Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

XXI Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

...

24 stycznia, w sali konferencyjnej Starostwa w Węgrowie, odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego, którą rozpoczęto od minuty ciszy,  by uczcić pamięć zmarłego prymasa Józefa Glempa i żołnierzy poległych w Powstaniu Styczniowym, po czym dokonano uroczystego podziękowania dwóm lokalnym artystkom za przygotowanie bożonarodzeniowej wystawy w Galerii „ Wiano”. Pani Małgorzata Pepłowska zaprezentowała w niej swoje prace wykonane z opłatka i bibuły, Maria Wrzeszcz natomiast z papierka zwijanego unikalną metodą Quilingu. Wicestarosta Węgrowski- Ewa Besztak- wyraziła uznanie dla twórczości  obu Pań, życząc jednocześnie dalszego rozwoju i tak owocnej działalności artystycznej. Dodała również, że niezwykle budującym jest fakt, iż w naszej lokalnej społeczności znajdują się tak utalentowane osoby, które chętnie przekazują swoje nietuzinkowe umiejętności kolejnym pokoleniom.

Wystawę można oglądać do końca stycznia w Galerii „Wiano” w sali konferencyjnej węgrowskiego starostwa w godzinach pracy urzędu.

 

Po uroczystych podziękowaniach, Przewodnicząca Rady Powiatu- Anna Brodacka- Bartoszuk przeszła do merytorycznej części sesji, podczas której Starosta Węgrowski przedstawił sprawozdania: z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r. Podjęte zostały uchwały w sprawach:

1 ) zmian w budżecie powiatu na 2013 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032;

3) zmiany uchwały Nr XV/150/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 ,

4) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów;

5) wyrażenia zgody i upoważnienia zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów, umów i porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych, opracowania dokumentacji technicznych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, planowanych do realizacji w 2013 roku.;

6) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;

7) zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Węgrowie .

XXI Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

Autor(rzy) fotografii: Magda Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-01-30 08:38:02
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:31
Liczba wyświetleń:1196