Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

XXXVII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

9 października br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyła się XXXVII- ostatnia w tej kadencji- sesja Rady Powiatu Węgrowskiego .

Mimo że centralnym punktem sesji było podsumowanie mijającej kadencji, radni przede wszystkim skupili się na merytorycznej części obrad, podczas której m. in. podjęli uchwały w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033;

3) uchwalenia na rok 2015 programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu węgrowskiego;

5) określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku;

6) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania pn. „ Zakup i montaż masztu antenowego w KPPSP w Węgrowie”.

7) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2014 rok.

Przedstawiono również:

1.        Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2013 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa   publicznego w powiecie.

2.    Informację o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

3.        Informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014.

4.    Informacje o stanie dróg i przygotowania do sezonu zimowego 2014-2015.

 

W ramach podsumowania IV kadencji Rady Powiatu Węgrowskiego, Starosta Węgrowski- Krzysztof  Fedorczyk  przedstawił raport w formie prezentacji multimedialnej, który zawierał najważniejsze osiągnięcia samorządu jakich udało się dokonać na przestrzeni czterech ostatnich lat.

Ostatnim punktem sesji, było uroczyste wręczenie podziękowań radnym, wójtom i burmistrzom, dyrektorom i kierownikom jednostek powiatowych, a także naczelnikom poszczególnych wydziałów starostwa. Szczególne podziękowania skierowano do Przewodniczącej Rady Powiatu- Anny Brodackiej- Bartoszuk i Wiceprzewodniczącej- Haliny Wierzchołowskiej, które zadeklarowały, że nie będą brać udziału w nadchodzących wyborach do Rady Powiatu.

XXXVII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-10-14 09:49:56
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:05
Liczba wyświetleń:1202