Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Powiatowe Obchody Honorowego Krwiodawstwa- 8 kwietnia 2014 r.

Uroczystość Powiatowych Obchodów Honorowego Krwiodawstwa w bieżącym roku zbiegła się z X rocznicą utworzenia Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Była to wyjątkowa chwila dla wszystkich związanych tą piękną ideą ludzkiego humanitaryzmu.

Uroczystość była okazją do prezentacji wielu aspektów historycznych, medycznych i społecznych  honorowego krwiodawstwa oraz przekazania okolicznościowych dyplomów i nagród wieloletnim krwiodawcom w tym wyróżniającym się uczniom ZSP w Węgrowie .

Spośród uczniów- honorowych krwiodawców, najwięcej krwi oddał Maciej Kowalski uczeń Technikum Mechanicznego, łącznie ponad cztery litry krwi zaś wśród wieloletnich krwiodawców Leszek Dołowy – ponad 50 litrów oddanej krwi.

Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, za wspieranie inicjatyw honorowego krwiodawstwa, wręczyła Krzysztofowi Fedorczykowi, Jarosławowi Grędzie, Arturowi Skórze, Januszowi Baumowi oraz Halinie Ulińskiej  szczególne listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez szkolny zespół muzyczny  „W Dobrym Tonie” i  zespołu tańca towarzyskiego „Swing”  oraz skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

Godnym podkreślenia jest fakt, że przed uroczystością w dniu 24 marca b.r. ponad 80 uczniów honorowych krwiodawców zgłosiło się do mobilnego punktu poboru krwi, który przybył na zaproszenie szkoły.

 

Tekst:

Janusz Baum

Obchody Honorowego Krwiodawstwa

Autor(rzy) fotografii: J. Baum

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-04-18 08:29:05
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:06
Liczba wyświetleń:3099