Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Zaproszenie do składania ofert

Starosta Węgrowski zaprasza do złożenia oferty w ramach prowadzonego rozeznania rynku w celu zlecenia usługi pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie ,,Razem możemy wiele” realizowanym przez Powiat Węgrowski, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt zakłada zatrudnienie 4 koordynatorów sieci.

Kapitał Ludzki

Autor(rzy) fotografii: PO KL

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Zaproszenie oraz formularz ofertowy.docx137,41kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-10-31 14:30:30
Data modyfikacji:2014-03-13 14:31:11
Liczba wyświetleń:1075