Skip Navigation Links

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w Łochowie

6 listopada br., w zabytkowym Pałacu Łochów odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Jacek Kozłowski- Wojewoda Mazowiecki, Elżbieta Lanc- członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału NFZ, przedstawiciele Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych oraz gospodarze gościnnej ziemi węgrowskiej na czele ze Starostą Węgrowskim- Krzysztofem Fedorczykiem.

Głównym tematem obrad były świadczenia zdrowotne na Mazowszu i podsumowanie bieżącej kadencji. W pierwszej części konwentu zastępcy dyrektora Mazowieckiego NFZ- Miłosz Antczak i Michał Dzięgielewski- przedstawili rozliczenie świadczeń zdrowotnych z 2014 roku oraz ich finansowanie w 2015. Drugi blok sesji poświęcony był omówieniu bieżącej współpracy Wojewody Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa z samorządami powiatowymi. Na zakończenie przewodniczący Konwentu- Bogdan Pągowski wraz ze swoim zastępcą- Krzysztofem Fedorczykiem wręczyli okolicznościowe podziękowania zebranym starostom za czteroletnią, owocną współpracę. 

Konwent Powiatów WM w Łochowie

Autor(rzy) fotografii: M.Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-11-14 11:30:19
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:05
Liczba wyświetleń:1139