Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Dofinansowanie dla dwóch ważnych inwestycji w Powiecie Węgrowskim

Dwa wnioski złożone przez Powiat Węgrowski o dofinansowanie zadań jst w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” na 2015 r., znalazły się na wstępnej liście rankingowej.

30 października 2014 roku Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2015, na podstawie której do dofinansowania zostały skierowane dwie inwestycje drogowe Powiatu Węgrowskiego:

Ø  „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko  – siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223W  ul. Szamoty w Węgrowie  wraz z rozbudową mostu o kładkę dla ruchu pieszo – rowerowego na rzece Ada”

Koszt realizacji inwestycji wynosi – 5 178 198,73 zł                                                       

Kwota uzyskanego dofinansowania – 2 589 099,00 zł

Pozostałe środki stanowią wkład własny beneficjenta, na który składają się środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego w wysokości 1 319 874,63 zł i budżetu Miasta Węgrowa w kwocie 1 269 225,10 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej Nr 4223 W ul. Szamoty na odcinku w km 0 + 743 do km 1 + 900 dł. odcinka 1157 mb. Przebudowa obejmie wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych poprzez wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo w ramach tego projektu zostanie rozbudowany most na rzece Ada, poprzez dobudowę kładki dla ruchu pieszo – rowerowego. Przewiduje się wykonanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych z detekcją ruchu, zasilanego solarnie oraz znaków drogowych na fluorescencyjnym tle celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie Gimnazjum. 

Ø  „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego                                             w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę  ul. Wyspiańskiego w Łochowie”

Koszt realizacji inwestycji wynosi – 1 037 379,00 zł

Kwota uzyskanego dofinansowania – 518 689,00 zł

Pozostałe środki stanowią wkład własny beneficjenta, na które składają się środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego w wysokości 259 345,00 zł i budżetu Gminy Łochów w kwocie 259 345,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 4254W ul. Wyspiańskiego w km od 0+012,50 do km 0 + 641,03 dł. odcinka 628,53 mb.

 Głównym sposobem zapewnienia poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego będzie wykonanie w miejsce bardzo zniszczonej, nowej nawierzchni bitumicznej, separacja ruchu pieszego od kołowego poprzez wykonanie nowego chodnika, przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Szkolnej. Na jezdni w rejonie skrzyżowania ulic zaplanowano termoplastyczne znaki poziome o wysokich właściwościach odblaskowych i antypoślizgowych typu D-2, C-12 oraz A-17. Na terenach zalesionych na dł. około 440 m przewidziano ustawienie pachołków typu „wilcze oczy”, odstraszających w nocy zwierzęta przed nagłym wkroczeniem na jezdnię. Ponadto w ramach zadania zostanie uporządkowany system odwodnienia jezdni, w tym zlikwidowanie licznych zastoisk wody opadowej, poprzez wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.       

Realizacja projektów przyczyni się do zapewnienia płynnej komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa regionalnego systemu drogowego oraz do poprawy spójności regionu oraz dróg powiatowych, gminnych i krajowych, znacznie podnosząc poziom społeczno-gospodarczy na terenie powiatu wegrowskiego.


Tekst:

Ewa Ufnal- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-11-03 11:26:48
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:06
Liczba wyświetleń:1063