XXVII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

Prezentacja najnowszej publikacji Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz uroczyste podziękowanie p. Andrzejowi Grądzkiemu za przygotowanie wyjątkowej wystawy w powiatowej galerii, zapoczątkowały obrady XXVII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego, która miała miejsce w ubiegły piątek, 6 września br.

Wydana w tym roku książka „ Powiat Węgrowski- Kraina znad Liwca” to zbiór fotografii oraz tekstów opisujących najcenniejsze walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne naszego powiatu. Jak podkreślała p. Ewa Besztak- Wicestarosta Węgrowski, to propozycja dla wszystkich, zarówno gości z zewnątrz jak i samych mieszkańców. Przede wszystkim ma prezentować piękno tego regionu, zachęcać do odwiedzania oraz zgłębiania wiedzy na jego temat. Publikacja, poza opisem charakterystycznych miejsc i obiektów, zawiera również informacje teleadresowe najważniejszych instytucji oraz tłumaczenia w języku angielskim i niemieckim, specjalnie z myślą o gościach z zagranicy, którzy coraz chętniej interesują się ziemią węgrowską.

Powstanie albumu nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie merytoryczne osób, które na temat historii i potencjału turystycznego ziemi węgrowskiej wiedzą najwięcej, dlatego szczególne podziękowanie skierowano do p. Danuty Grodzkiej- Wojdyny oraz p. Romana Postka. Wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w przygotowaniu folderu należą się również p. Cezariuszowi Mikosowi, p. Jerzemu Jakubikowi oraz wszystkim autorom fotografii.

Kolejnym, niezwykle przyjemnym punktem, było uroczyste podziękowanie autorowi wystawy w powiatowej galerii „ Wiano”, którą możemy oglądać w sali konferencyjnej Starostwa w Węgrowie już od czerwca. Jak mówi sam pan Andrzej, praca nad tymi miniaturami z tektury, to świetny sposób na relaks, odstresowanie i zabicie nudy. Co ważne, swoją wyjątkową pasją zaraża również innych, głównie młodych ludzi.

Po części uroczystej, Przewodniczą Rady Powiatu przeszła do porządku obrad, podczas których:

Podjęto uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2013 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032;

3) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu 9.7 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków;

4) zmiany Uchwały nr XXVI/254/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia  Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania dotyczącego „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;

5) upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminą Łochów i miastem Węgrów umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2014 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”;

6)  skargi na bezczynność Starosty Węgrowskiego;

7)  skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

Poza tym dokonano oceny przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania w roku szkolnym  2013/2014 oraz

przyjęto informację o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. oraz protokół Nr XXVI/2013 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. 

XXVII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-09-09 15:16:15
Data modyfikacji:2013-10-31 14:31:39
Liczba wyświetleń:1128